Turystyka i Rehabilitacja SUR Sp. z o.o.

42 630 91 97   

ul. Nawrot 2A, 90-060 Łódź

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TURYSTYKA I REHABILITACJA SUR SP. Z O.O.

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Turystyka i Rehabilitacji SUR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrot 2a , zwanym dalej Administratorem. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy, nawiązania i powstrzymania współpracy, rozliczenia umów, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji i kontaktu w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, sprzedaży i marketingu.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z umową.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • przeniesienie danych,
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać tylko osobom upoważnionym przez Administratora danych a także podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. Ośrodkom związanych z Państwa umową. Dane przekazujemy tylko w celu wykonania umowy.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@e-sur.pl


powrót


Aktualna oferta ośrodków

SUR Copyrights 2016 © All rights reserved

Realizacja:

facebook